King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

  • Open House 2021

Activity

26 Mar
  • ไม่มีกิจกรรม

Faculty / College

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลา ร.๔
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (๑ ตุลาคม) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) สจล.น้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในวันศุกร์ที่  ๑  ตุลาคม ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top