สจล.เปิดสอนวิชา-RAP-Appreciation

ที่แรก ที่เดียว ที่นี่เท่านั้น
GenEd แนะนำรายวิชาใหม่

 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต
 90591027 สุนทรียะเพลงแรป
RAP APPRECIATION
สอนโดยแรปเปอร์ชื่อดัง "นิล โลหิต"

นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน
เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดคลิปวิดีโอ
พูดถึงความสนใจที่อยากเรียนวิชานี้(ไม่เกิน 30 วินาที)
*ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถด้านการร้องเพลงแรป
**การตัดสินขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน
สมัครได้ที่ bit.ly/3qJGxFw

วันนี้-16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
ที่เพจ GenEd KMITL สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าลาดกระบัง

----------------------------------------
 90591027 สุนทรียะเพลงแรป RAP APPRECIATION
 ศึกษารูปแบบการแต่งเพลงแรป วิวัฒนาการของเพลงแรพจากทั่วโลกและในประเทศไทย

วิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความการใช้ภาษาในเพลงอย่างมีวิจารณญาณ การมองสะท้อนวัฒนธรรมที่สอดแทรกในบทเพลง

เพื่อให้เข้าใจบริบทและเข้าใจคุณค่าของบทเพลง การฝึกแต่งและร้องเพลงแรปแบบปัญญาชน

วันและเวลาเรียน
วันพุธ 13.30-16.30 น.

#กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต #หมวดวิชาศึกษาทั่วไป #GenEdKMITL #KMITL #สจล #พระจอมเกล้าลาดกระบัง

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 3690